تأمین مالی جمعی یا کراودفاندینگ روشی نوین برای جذب سرمایه مورد نیاز کسب‌وکارهای نوپاست که می‌تواند به اقتصاد بی‌رمق ایران جانی‌ تازه ببخشد. «از مردم برای مردم»