استارت‌آپ‌های مالی چگونه می‌توانند به مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی کمک کنند؟

استارت‌آپ‌های مالی چگونه می‌توانند به مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی کمک کنند؟
سوال اینجاست که استارت‌آپ‌‌ها برای مدیریت این بحران‌ها هم راه‌حل تازه‌...